Thị phần các doanh nghiệp bưu chính tính theo doanh thu (2010)

10/31/2011 2:45:01 PM


 

(Nguồn: Sách trắng CNTT-TT 2011)