Gia đình tôi đang sử dụng truyền hình cáp (hoặc truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV) rồi thì có phải chuyển sang truyền hình số không?

7/3/2015 3:30:01 PM


Trả lời:

Truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV không bị ảnh hưởng bởi quá trình số hóa truyền hình mặt đất. Các thuê bao vẫn thu xem bình thường và không phải chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất.