Đầu thu truyền hình số mặt đất, máy thu hình tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất có thể xem được bao nhiêu kênh miễn phí?

7/3/2015 3:27:51 PM


Trả lời:

Tuỳ thuộc địa bàn từng khu vực, đầu thu truyền hình số mặt đất và máy thu hình tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 nằm trong vùng phủ sóng truyền hình số có thể xem từ 30 đến hơn 50 kênh chương trình không khóa mã. Trong đó có hàng chục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương.