Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại Việt Nam

2/1/2015 2:20:19 PM


 

Download video clip tại đây.