Bộ Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ tới 20.000 USD cho doanh nghiệp làm ISO 27001

11/6/2012 12:00:00 AM

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp CNTT triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001 với mức tối đa 20.000 USD/doanh nghiệp.Để việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ISO 27001 đạt hiệu quả cao, chiều 24/4/2012, Bộ TT&TT đã tổ chức Tọa đàm để lấy ý kiến góp ý từ phía các doanh nghiệp. Ảnh: Việt Hà

Trong đó, phần xây dựng, áp dụng quy trình ISO 27001 sẽ được nhận khoảng 12.000 USD/doanh nghiệp (ưu tiên những đơn vị triển khai ISO 27001 lần đầu), và phần đánh giá, đạt chứng chỉ cho năm đầu tiên được nhận 8.000 USD/doanh nghiệp (hỗ trợ cho đơn vị làm mới chứng chỉ hoặc tái chứng nhận).

Chi phí hỗ trợ cho doanh nghiệp được thanh toán cho đơn vị tư vấn theo khối lượng tư vấn thực tế nhưng không vượt quá mức hỗ trợ của Nhà nước (nếu vượt mức thì doanh nghiệp phải trả chi phí dôi ra).

Tại Tọa đàm trực tuyến Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức triển khai ISO 27001 do Bộ TT&TT tổ chức chiều nay, 24/4/2012, ông Trần Hoài Nam, chuyên viên Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho biết: sắp tới Bộ TT&TT sẽ thành lập hội đồng tổ chức sơ tuyển các doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện tham gia dự án. Sau đó, một mặt sẽ lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng, áp dụng quy trình và ký hợp đồng 2 bên, rồi ký các hợp đồng 3 bên và triển khai phần xây dựng, áp dụng quy trình; mặt khác sẽ lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận và ký hợp đồng 2 bên, rồi ký kết hợp đồng 3 bên và triển khai phần đánh giá, chứng nhận. Sau khi kết thúc các công việc sẽ thanh toán chi phí hỗ trợ doanh nghiệp cho đơn vị tư vấn.

Đơn vị tư vấn phải đạt các tiêu chí: có kinh nghiệm tư vấn ISO/IEC 27001:2005 (ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn về CNTT); có phương pháp triển khai phù hợp với dự án; có đủ số lượng chuyên gia đạt các yêu cầu về kinh nghiệm tư vấn CNTT, tư vấn ISO/IEC 27001:2005, chứng chỉ 27001 Lead Auditor.

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ISO 27001 là nội dung bổ sung, điều chỉnh của Dự án Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI do Bộ TT&TT làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2010 đến 2012, với tổng đầu tư 60 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh này nhằm mục đích đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, trong bối cảnh số lượng các doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện tham gia Dự án xây dựng, áp dụng CMMi ít hơn so với thiết kế ban đầu, hiện mới có 20 doanh nghiệp tham gia, trong đó chỉ có 6 doanh nghiệp được đánh giá là thành công.