Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/03/2023

Cục An toàn thông tin

Xem cỡ chữ

Cục An toàn thông tin là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin.
 
Cục An toàn thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.39436684 - 024.32096789
Fax: 024.39436684
Email: vanthucattt@mic.gov.vn
 
Lãnh đạo Cục
Phó Cục trưởng phụ trách điều hành: Ông Trần Đăng Khoa
Email: tdkhoa@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng: Ông Hoàng Minh Tiến
Email: hmtien@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng tập sự: Ông Trần Quang Hưng
Email: tq_hung@mic.gov.vn
 
Khối đơn vị tham mưu
Văn phòng Cục
Phó Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Hồng Anh
Email: hhanh@mic.gov.vn

Phòng Quy hoạch và Phát triển
Phó Trưởng phòng : Bà Đỗ Hải Anh
Email: dhanh@mic.gov.vn
 
Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Thu
Email: nmthu@mic.gov.vn
 
Phòng Pháp chế và Kiểm tra
Trưởng phòng : Ông Hồ Viết Thắng
Email: hvthang@mic.gov.vn
 
Phòng An toàn hệ thống thông tin
Trưởng phòng: Ông Trần Nguyên Chung
Email: tnchung@mic.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Mạnh Thắng
Email: tmthang@mic.gov.vn
 
Khối đơn vị sự nghiệp
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam
Quyền Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Tuân
Email: tuannd@mic.gov.vn
 
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
Quyền Giám đốc: Ông Trần Quang Hưng
Email: tq_hung@mic.gov.vn
Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Hồng Thu
Email: nh_thu@mic.gov.vn
 
Cục An toàn thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin.

 

Lượt truy cập: 49830

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 10)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả