Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

Ban QLDA Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Tại Việt Nam

Xem cỡ chữ

- Địa chỉ: Số 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (văn phòng làm việc tại tầng 3 - tòa nhà VTC)
- Điện thoại: 04.353.77738; 04. 353.77739
- Fax: 04.353.77742

Ban Lãnh đạo
Giám đốc: Phạm Quang Tú
- Điện thoại: 04.35377738 hoặc 04.35377740/41 - ex. 36
- Email: pqtu@mic.gov.vn
Phó giám đốc: Nguyễn Mạnh Thịnh
- Điện thoại: 04.35377739 hoặc 04.35377740/41 - ex. 48
- Email: nmthinh@mic.gov.vn

Văn phòng
Chánh văn phòng: Tô Xuân Dũng
- Điện thoại: 04.35377740/41 - ex. 16
- Email: txdung@mic.gov.vn
Kế toán trưởng: Phan Chính Mơ
- Điện thoại: 04.35377740/41 - ex. 18
- Email: pcmo@mic.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Điều phối
Trưởng phòng: Lê Xuân Dũng
- Điện thoại: 04.35377740/41 - ex. 38
- Email: lxdung@mic.gov.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Nam Sơn
- Điện thoại: 04.35377740/41 - ex. 33
- Email: nson@mic.gov.vn

Phòng Quản lý Đấu thầu - Mua sắm
Trưởng phòng: Nguyễn Minh Việt
- Điện thoại: 04.35377740/41 - ex. 43
- Email: nmviet@mic.gov.vn
Phó trưởng phòng: Vũ Hải Kiên
- Điện thoại: 04.35377740/41 - ex. 44
- Email: kienvh@mic.gov.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hưng
- Điện thoại: 04.35377740/41 - ex. 47
- Email: hv_hung@mic.gov.vn

Ban quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 73/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam".

Lượt truy cập: 4748

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)