Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/03/2023

Ban Chỉ đạo Quốc Gia về CNTT

Xem cỡ chữ

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin là đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban Chỉ đạo có con dấu riêng.

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ

Phó Trưởng ban thường trực:

Ông Lê Doãn Hợp - Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Phó Trưởng ban:

Ông Đỗ Trung Tá - Phái viên của TTCP về CNTT

Văn phòng

Địa chỉ liên lạc: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại: 04.39437720

Fax: 04.39437720

Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Trọng Đường

Điện thoại: 04.39436733

Email: ntduong@mic.gov.vn

Phòng Tổng hợp:

Điện thoại: 04. 39437720; 04. 39436404

 
Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin; và Quyết định số 01/QĐ-BCĐCNTT ngày 29/7/2008 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Nguyễn Thiện Nhân về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin.

Lượt truy cập: 4646

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)