Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 21/03/2023

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Xem cỡ chữ

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Information and Communications Publishing House

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên viết tắt: IC Publisher

Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.35772139, 35772141, 35772143, 35772138
Fax: 024.35579858
E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn
Website: http://nxbthongtintruyenthong.vn  
 
Giám đốc- Tổng biên tập:
Ông Trần Chí Đạt
ĐT: 024.35772142
Email: tcdat@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc- Phó Tổng biên tập:
Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh
ĐT: 024.35772136
Email: nmhanh@mic.gov.vn

Phó Giám đốc

Ông Ngô Tấn Đạt
ĐT:  024.3 577 2137
Email: ntdat@mic.gov.vn

Ban biên tập

Trưởng ban: Nguyễn Long Biên

Email: nlbien@mic.gov.vn

 

Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế

Trưởng ban: Nguyễn Tiến Phát

Email: ntphat@mic.gov.vn

 

 

Phòng phát hành

Phó Trưởng phòng - phụ trách: Trần Thị Bích Hường

Email: ttbhuong@mic.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Lê Đắc Quang

Email: ldquang@mic.gov.vn

 

Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Trưởng Chi nhánh - Phụ trách chi nhánh: Võ Thị Hồng Thắm

Email: vththam@mic.gov.vn

 

Chi nhánh Nhà xuất bản miền Trung - Tây Nguyên

Phó Trưởng Chi nhánh - Phụ trách chi nhánh: Nguyễn Tiến Sỹ

Email: ntsy@mic.gov.vn

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/06/2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Lượt truy cập: 19150

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả