Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/03/2023

Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Xem cỡ chữ

Tạp chí Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về thông tin lý luận, nghiệp vụ và đăng tải thông tin khoa học kỹ thuật, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và quản lý trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, in và phát hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế: Journal on Information and Communications, viết tắt là: JoIC.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Tạp chí Thông tin và Truyền thông được quy định tại Quyết định số 737QĐ-BTTTT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 975/QĐ-BTTTT ngày 13/07/2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 737/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37737136 - 024.37737137; Fax: 024.37737130
024. 37737136
024. 37737137
 
Phó Tổng biên tập phụ trách
Ông Trần Anh Tú
ĐT: 0913309593
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Phó trưởng phòng: Ông Đoàn Ngọc Dũng
ĐT: 024.37737136
 
Ban Công nghệ số và Thông tin khoa học
Phụ trách: Ông Lê Quốc Hưng
ĐT:  024. 37737136
 
Ban Báo chí - Truyền thông - Xuất bản
Trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Hưng
ĐT: 0912042007
  
Ban Tạp chí điện tử
Trưởng ban: Bà Bùi Thị Huyền
ĐT: 024.37737136
Email: bthuyen@mic.gov.vn  
 

Lượt truy cập: 26657

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả