Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/03/2023

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Xem cỡ chữ

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế là: National Institute of Information and Communications Strategy

Viết tắt là: NIICS

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Điện thoại tổng đài nội bộ: 024.35565340;   024. 35565328; 024.35565033; 024. 35565044; 024.35565048 . 
Email: vanthuvienCL@mic.gov.vn
Fax: 024. 35567399
Email: admin@niics.gov.vn
Website: www.niics.gov.vn
 
Viện trưởng
Ông Nguyễn Thành Phúc
Email: ntphuc@mic.gov.vn
 
Phó Viện trưởng:
Ông Đỗ Quý Vũ
 
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng phòng: Lê Doãn Huyền
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 16)
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Thanh
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 75)
 
- Phó Trưởng phòng, Phụ trách Kế toán: Đào Thị Lan Anh
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 79)
 
Ban Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông
Phụ trách Ban: Nguyễn Phi Hùng
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 26)
 
Ban Công nghệ thông tin
Phó trưởng Ban phụ trách: Nguyễn Quỳnh Anh
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 73)
Email: nqanh@mic.gov.vn
 
Ban Kinh tế, thị trường
Phó trưởng Ban phụ trách: Vũ Phúc Yên
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 45)
 
Ban Thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo
Phụ trách Ban: Nguyễn Thị Thanh Vân
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 82)
Email:  nttvan@mic.gov.vn
 
Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế
Trưởng Ban: Trần Tuyết Anh
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 67)
 
Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông
Giám đốc: Đỗ Tiến Thăng
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 70)
 
Trung tâm Đào tạo, Chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông
Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thành Lê
Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 69)
 
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2488/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.
 

Lượt truy cập: 25420

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả