Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

Cục Báo chí

Xem cỡ chữ

Cục Báo chí là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử, bao gồm: Báo in, báo điện tử, tạp chí in, tạp chí điện tử, bản tin, đặc san, bản tin thông tấn.

Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại tổng đài: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295

FAX: 024.39446287

Cucbaochi01.png

Cục trưởng:

Ông Lưu Đình Phúc

Cucbaochi02.png

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

ĐT: Số máy lẻ 182

Cucbaochi03.png

- Ông Đặng Khắc Lợi

ĐT: Số máy lẻ 131

Cucbaochi04.png

- Bà Mai Hương Giang

ĐT: Số máy lẻ 165

Cucbaochi05.png

- Bà Đặng Thị Phương Thảo

Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Bà Ngô Hải Yến

ĐT: Số máy lẻ 142

Cucbaochi06.png

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nghiêm Kiều Linh

ĐT: Số máy lẻ 141

Cucbaochi07.png

Phòng Quản lý báo chí:

 - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐT: Số máy lẻ 151

Cucbaochi08.png

- Phó Trưởng phòng: Bà Võ Thị Mai Lan

ĐT: Số máy lẻ 175

Cucbaochi09.png

Phòng Kinh tế báo chí và hướng dẫn nghiệp vụ:

Phó trưởng phòng phụ trách: Lê Việt Dũng

ĐT: số máy lẻ 122

Cucbaochi10.png

Phòng Thanh tra, pháp chế:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bằng Vũ

Cucbaochi11.png

ĐT số máy lẻ: 133

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia:

- Giám đốc: Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí

Cucbaochi12.png

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Bằng

Cucbaochi13.png

Cục Báo chí có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí và Quyết định số 1149/QĐ-BTTTT ngày 03/08/2021 sửa đổi Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

 

Lượt truy cập: 88752

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 7)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Báo chí không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả