Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Cục Báo chí

Xem cỡ chữ

Cục Báo chí là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử, bao gồm: Báo in, báo điện tử, tạp chí in, tạp chí điện tử, bản tin, đặc san, bản tin thông tấn.

Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại tổng đài: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295

Email: vanthcucbaochi@mic.gov.vn

FAX: 024.39446287

 

Cục trưởng:

Ông Lưu Đình Phúc

Email: ldphuc@mic.gov.vn
 

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

ĐT: Số máy lẻ 182

Email: nvhieu@mic.gov.vn 

 

- Ông Đặng Khắc Lợi

ĐT: Số máy lẻ 131

Email: dkloi@mic.gov.vn

 

- Bà Mai Hương Giang

ĐT: Số máy lẻ 165

Email: mhgiang@mic.gov.vn

 

Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Bà Ngô Hải Yến

ĐT: Số máy lẻ 142

Email: nhyen@mic.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nghiêm Kiều Linh

ĐT: Số máy lẻ 141

Email: nklinh@mic.gov.vn

 

Phòng Quản lý báo chí

 - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐT: Số máy lẻ 151

Email: nttthuy@mic.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Võ Thị Mai Lan

ĐT: Số máy lẻ 175

Email: vmlan@mic.gov.vn

 

Phòng Kinh tế báo chí và hướng dẫn nghiệp vụ

Phó trưởng phòng phụ trách: Lê Việt Dũng

ĐT: số máy lẻ 122

Email: lvdung@mic.gov.vn

  

Phòng Thanh tra, pháp chế

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bằng Vũ

Email: nbvu@mic.gov.vn

ĐT số máy lẻ: 133

 

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

- Giám đốc:

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí

Email: dkloi@mic.gov.vn

 

- Phó Giám đốc 

Ông Nguyễn Duy Bằng

Email: ndbang@mic.gov.vn

 

Cục Báo chí có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí và Quyết định số 1149/QĐ-BTTTT ngày 03/08/2021 sửa đổi Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

 

Lượt truy cập: 79643

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Báo chí không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả