Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2023

Cục Viễn thông

Xem cỡ chữ

Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước. 
Cục Viễn thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở chính: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990 
Fax:   024.37820998; 024.39436607
Email: vnta@vnta.gov.vn; vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn
  
 
Cục trưởng
Ông Nguyễn Hồng Thắng
 
Phó Cục trưởng
Ông Nguyễn Phong Nhã 
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6666) 
Email: npnha@vnta.gov.vn
 
Ông Trần Duy Hải
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6868)
Email: tdhai@vnta.gov.vn
 
Văn phòng Cục
- Chánh Văn phòng: Ông Võ Đức Hùng
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 27555)
Email: vdhung@vnta.gov.vn
 
- Phó Chánh Văn phòng: Bà Đỗ Thu Hường
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 27688)
Email: dhuong@vnta.gov.vn
 
- Phó Chánh Văn phòng: Trần Bảo Luân
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 27668)
Email: tbluan@vnta.gov.vn
 
Phòng Tổ chức – Cán bộ 
- Trưởng phòng: Ông Hà Thanh Sơn
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26303) 
Email: htson@vnta.gov.vn
 
- Phó Trưởng phòng: Bà Phùng Thị Thu Hà
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26304)
Email: pttha@vnta.gov.vn
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Quý Dương
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26306)
Email: pqduong@vnta.gov.vn
 
Phòng Tài chính – Kế toán
- Trưởng phòng: Ông Hồ Đức Lượng
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26868)
Email: hdluong@vnta.gov.vn
 
- Phó trưởng phòng: Ông Phan Văn Hùng
ĐT: ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26866)
Email: pvhung@vnta.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch đầu tư
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Lư
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26666)
Email: nhlu@vnta.gov.vn
 
- Phó trưởng phòng: Phan Quốc Hưng
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26789)
Email: pqhung@vnta.gov.vn
 
Phòng Thanh tra Pháp chế
-Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26352)
Email: trtanh@vnta.gov.vn
 
- Phó trưởng phòng: Ông Trần Thế Phương
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26353)
Email: ttphuong@vnta.gov.vn
 
Phòng Cấp phép và Thị trường
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Sơn
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25151)
Email: ntson@vnta.gov.vn
 
- Phó trưởng phòng: Lương Phạm Nam Hoàng
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25156)
Email: lpnhoang@vnta.gov.vn
 
Phòng Giá cước và Khuyến mại
- Phó trưởng phòng: Ông Trần Anh Tấn
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25202) 
Email: tanta@vnta.gov.vn
 
Phòng Cơ sở hạ tầng và Kết nối
Trưởng phòng: Ông Giang Văn Thắng
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26251) 
Email: gvthang@vnta.gov.vn
 
Phòng Tài nguyên và Thông tin thống kê
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Tuấn Vinh
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26202)
Email: ntvinh@vnta.gov.vn
 
Phòng Chất lượng
- Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Văn Khoa
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25303)
Email: nvkhoa@vnta.gov.vn
 
- Phó trưởng phòng: Ông Vũ Hoàng Hiếu
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25302) 
Email: vhhieu@vnta.gov.vn
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và Dịch Vụ
- Giám đốc: Ông Nguyễn Phong Nhã
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6666)
Email: npnha@vnta.gov.vn
 
- Phó Giám đốc: Ông Vũ Minh Đức
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07777)
Email: vmduc@vnta.gov.vn
 
- Phó Giám đốc: Ông Ngô Ngọc Trọng
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07501)
Email: nntrong@vnta.gov.vn
 
Trung tâm Đo lường chất lượng viễn thông
- Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Tuyến
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07005)
Email: nptuyen@vnta.gov.vn
 
- Phó Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Dũng
ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 08002)
Email: bndung@vnta.gov.vn
 
- Phó Giám đốc: Ông Lỗ Quốc Việt
ĐT: 028 39919066 (số máy lẻ 306)
Email: lqviet@vnta.gov.vn
 
- Phó Giám đốc: Ông Vũ Long
ĐT: 0236 3897889 (số máy lẻ 405)
Email: vulong@vnta.gov.vn
 
Cục Viễn thông có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1458/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông.

Lượt truy cập: 73252

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 13)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả