Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

Người phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem cỡ chữ

Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

ThutruongLam.png

Tại Quyết định số 2345/QĐ-BTTTT ngày 27/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lượt truy cập: 17205

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)