Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương

Xem cỡ chữ

 

Thu-truong-Bui-Hoang-Phuong.jpg

Họ và tên: Bùi Hoàng Phương

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 21/11/1983

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Untitled-1.jpg

- Giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực Bưu chính.

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; kế hoạch - tài chính; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; chuyển đổi số trong công tác cán bộ và chuẩn hóa quy trình cán bộ, hồ sơ cán bộ; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Bộ TT&TT; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự, cựu chiến binh của Bộ. 

-  Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Trung tâm Thông tin. 

Lượt truy cập: 7972

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)