Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23/05/2022

Thứ trưởng Phạm Đức Long

Xem cỡ chữ

phamduc-long.jpg

Họ và tên: Phạm Đức Long

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 27/05/1970

Quê quán: Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Email: 

 -  Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông.

-    Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

-   Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Cục Viễn thông; Cục Tần số Vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Báo Vietnamnet.

Lượt truy cập: 4736

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)