Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/04/2023

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Xem cỡ chữ

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều phối việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ  viễn thông công ích có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1763/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.32323115
  
Phó Giám đốc, Phụ trách BQL CTCCDVVTCI: Lê Doãn Danh
Điện thoại: 024.32323447
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Khánh
Điện thoại: 024.32323442
 
Phòng Hành chính – Tổng hợp
Phó trưởng phòng, phụ trách: Lại Trung Thiện
Email: laitrungthien@mic.gov.vn
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn phát
Email: nvphat@mic.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Phó trưởng phòng, phụ trách: Bùi Hoàng Lê
Điện thoại: 024.32323474
Email: bhle@mic.gov.vn
 
Phó trưởng phòng: Hoàng Hữu Huệ
Emaik: hhhue@mic.gov.vn
 
Phòng Hỗ trợ hạ tầng
Phó trưởng phòng, phụ trách: Phạm Quốc Huy
Điện thoại: 024.32323479
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Oanh
Email: ntoanh@mic.gov.vn
 
Phòng Hỗ trợ dịch vụ
Phó trưởng phòng, phụ trách: Nguyễn Văn Tới
Điện thoại: 024.332323500
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tiến
Email: nntien@mic.gov.vn

Lượt truy cập: 13719

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả