Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

TIN TỨC

Áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung

06/09/2013 11:15 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Đó là một trong những nội dung về phát triển nội dung số trong Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT và thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 của UBND tỉnh Kiên Giang vừa được ban hành. 

 


Theo đó, kế hoạch đến năm 2015 có các nội dung về: nguồn nhân lực, công nghiệp CNTT, phát triển nội dung số, phát triển phần mềm nguồn mở. Trong đó kế hoạch phát triển nội dung số bao gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của Internet; các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số. Đẩy mạnh các chương trình đào tạo, hỗ trợ người dân và học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng nội dung thông tin số và các dịch vụ công; Đẩy mạnh chương trình đưa Internet đến trường học, nông thôn và nông dân, khuyến khích, hỗ trợ các trường học khai thác tài nguyên Internet vào việc dạy và học và áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung theo quy định của pháp luật.
 
Các chính sách ưu đãi đầu tư bao gồm: các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh phần mềm; sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số được hưởng chế độ ưu đãi về thuế và ưu đãi trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm phần mềm và nội dung thông tin số được sản xuất ở Việt Nam và các dịch vụ phần mềm do các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam cung cấp được áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế giá trị gia tăng và thuế xuất khẩu.
 

P.Bình

Lượt truy cập: 1072

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)