Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

ỨNG DỤNG CNTT

Tỷ lệ máy vi tính có kết nối Internet (%)

24/05/2011 14:53 CH Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
80,33
69,78
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
79,30
71,47

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 1725

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)