Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/05/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Hà Tĩnh làm phần mềm hỗ trợ trả trợ cấp cho người khó khăn vì Covid-19

Hà Tĩnh làm phần mềm hỗ trợ trả trợ cấp cho người khó khăn vì Covid-19

(14/05/2020)

 Hệ thống phần mềm hỗ trợ chi trả trợ cấp cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được Sở TT&TT Hà Tĩnh chủ trì xây dựng đã giúp đẩy nhanh quá trình rà soát, chống trùng lặp các đối tượng được hưởng chính sách.

Triển khai phần mềm rà soát quy định về kinh doanh trong tháng 5/2020

Triển khai phần mềm rà soát quy định về kinh doanh trong tháng 5/2020

(14/05/2020)

 Theo kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020, trong tháng 5/2020, hệ thống phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

Long An xây dựng các câu chuyện truyền thanh hướng dẫn người dân ứng dụng CNTT

Long An xây dựng các câu chuyện truyền thanh hướng dẫn người dân ứng dụng CNTT

(14/05/2020)

 Từ nay đến cuối năm 2020, một trong những hình thức tuyên truyền sẽ được Long An triển khai là xây dựng và phát thanh các câu chuyện truyền thanh, bản tin tuyên truyền để hướng dẫn cách sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh.

Dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm khoảng 6.490 tỷ đồng mỗi năm

Dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm khoảng 6.490 tỷ đồng mỗi năm

(12/05/2020)

 Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm. Trong đó, riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.