Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25/01/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Hội thảo Thách thức và triển vọng phát triển CNTT trong doanh nghiệp ở Việt Nam: Cơ hội hợp tác thương mại Pháp – Việt

Hội thảo Thách thức và triển vọng phát triển CNTT trong doanh nghiệp ở Việt Nam: Cơ hội hợp tác thương mại Pháp – Việt

(06/12/2011)
Sáng ngày 13/09/2011, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Cơ quan Thương mại Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thách thức và triển vọng phát triển CNTT trong doanh nghiệp ở Việt Nam: Cơ hội hợp tác thương mại Pháp – Việt".
Hội thảo Hợp tác Việt – Nhật ứng dụng CNTT cảnh báo môi trường và giảm nhẹ thiên tai

Hội thảo Hợp tác Việt – Nhật ứng dụng CNTT cảnh báo môi trường và giảm nhẹ thiên tai

(06/12/2011)
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngày 08/09/2011, tại Hà Nội, Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số phối hợp với Trung tâm Phát triển Công nghệ lõi – Công ty Mạng Hệ thống trực thuộc tập đoàn Panasonic tổ chức buổi Hội thảo “Hợp tác Việt – Nhật ứng dụng CNTT cảnh báo môi trường và giảm nhẹ thiên tai”.

UBND Tỉnh Bạc Liêu phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2015

(06/12/2011)
Ngày 18/08/2011, UBND Tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2015.

UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012

(06/12/2011)
UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định số 3344/KH-UBND ngày 08/08/2011 về việc phê duyệt kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012.