Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

TIN TỨC

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2013

24/10/2013 10:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2013 cung cấp thông tin, số liệu thuộc các lĩnh vực của ngành công nghệ thông tin và truyền thông như Sách Trắng các năm trước bao gồm: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; công nghiệp công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, phát thanh – truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin; nguồn nhân lực; an toàn thông tin.


Cuốn sách cũng tiếp tục cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông; các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về công nghệ thông tin và truyền thông; các sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông nổi bật; các tổ chức doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu tại Việt Nam.

Sách Trắng năm 2013 ngoài những nội dung cơ bản như mọi năm còn bổ sung thêm nhiều nội dung hữu ích như: số thuê bao 3G, số doanh nghiệp đăng ký trong lĩnh vực công nghệ thông tin, doanh thu lĩnh vực phát thanh – truyền hình, số liệu đào tạo nghề về công nghệ thông tin và truyền thông, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, danh sách các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin. Đặc biệt, chuyên mục Những nội dung nổi bật năm 2012 trong Sách Trắng sẽ bao gồm các bài viết hay như: Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về phát triển hạ tầng thông tin, Internet Việt Nam – 15 năm hội nhập và phát triển, Giới thiệu Đề án số hóa truyền hình truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.

Sách Trắng năm 2013 được phát hành đến các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, các tổ chức nước ngoài hoạt động liên quan đến ngành công nghệ thông tin và truyền thông, các đại sứ quán có các quan hệ hợp tác về công nghệ thông tin và truyền thông với Việt Nam và các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông lớn.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn Sách Trắng năm 2013 tiếp tục là tài liệu quan trọng khẳng định sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đối với quốc tế, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam.
 

Xuân Hồng

Lượt truy cập: 1441

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)