Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

TIN TỨC

Xây dựng mô hình điểm về triển khai phần mềm nguồn mở dung chung tiến tới triển khai nhân rộng trên quy mô cả nước

27/09/2013 08:55 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ kinh phí để 7 địa phương xây dựng 7 phần mềm nguồn mở, bao gồm các địa phương: Yên Bái, Nghệ An, Bắc Giang, Phú Thọ, Phú Yên, Hải Dương và Quảng Nam.


Theo báo cáo của Vụ Công nghệ thông tin, dự án xây dựng phần mềm đã kết thúc, 7 sản phẩm của dự án đã được hoàn thành. Bộ Thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông thụ hưởng đã nghiệm thu và sản phẩm đã được bàn giao cho các Sở quản lý để triển khai sử dụng tại địa phương. Kết quả của dự án bao gồm 7 sản phẩm, mỗi sản phẩm gồm những thành phần: phần mềm (bản cài đặt), cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng dẫn cài đặt và tài liệu hướng dẫn; mã nguồn và tài liệu thiết kế. Tất cả các sản phẩm này đã được Sở Thông tin và Truyền thông của các địa phương thụ hưởng chạy thử, đánh giá và nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định tại các văn bản của Bộ ban hành và yêu cầu của địa phương thụ hưởng.
 
Các sản phẩm đã được các địa phương thụ hưởng cài đặt sử dụng thử nghiệm phục vụ công việc, trong đó một số địa phương đã bước đầu triển khai nhân rộng sử dụng sản phẩm cho nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Sau khi được xây dựng xong và thử nghiệm tại các địa phương thụ thưởng, một số tỉnh khác như Hà Nội, Đắk Lắk, Gia Lai… cũng quan tâm và mong muốn sớm có được các sản phẩm này để khai thác sử dụng.
 
Nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án và thực hiện cam kết của các địa phương trong việc triển khai sử dụng các sản phẩm được xây dựng, ngày 05/02/2013 Bộ đã có công văn đề nghị UBND tỉnh của 7 địa phương thụ hưởng  bố trí nguồn lực và kinh phí để triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở đã được hỗ trợ xây dựng tại địa phương, lựa chọn một số đơn vị ứng dụng phần mềm nguồn mở đã được xây dựng để tiến hành triển khai thử nghiệm. Từ đó, xây dựng mô hình điểm về triển khai phần mềm nguồn mở làm cơ sở để đánh giá và nhân rộng.
 
Trong buổi họp nghe báo cáo kết quả Dự án Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện một số phần mềm nguồn mở theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/3/2013, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu Vụ CNTT đưa những phiên bản đầu tiên của 7 sản phẩm trên lên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT để cộng đồng CNTT-TT dùng thử, đánh giá và góp ý trong thời gian từ nay đến tháng 5/2013.
 

Yến Khanh

Lượt truy cập: 1115

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)