Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

TIN TỨC

Kiên Giang ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2013

06/09/2013 11:25 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2013  trong đó đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như 40%-50% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 40%-50% các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc tương đương, các ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố có website và được tích hợp vào cổng thông tin điện tử của tỉnh; 80%-100% các đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận 1 cửa… 

Tại kế hoạch số 12/KH-UBND này, các nội dung cơ bản được đề cập toàn diện trên mọi khía cạnh: hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, nguồn nhân lực CNTT. Theo đó, việc đầu tư sẽ đảm bảo điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của lãnh đạo tỉnh với Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan trung ương và các đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố được thực hiện trên môi trường mạng; đảm bảo hầu hết cán bộ, công chức của tỉnh có hộp thư điện tử và thường xuyên sử dụng trong công việc. Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp đề ra chỉ tiêu cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, một số các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3. 10%-20% hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề y dược tư nhân, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được nộp qua mạng. Về nguồn nhân lực CNTT, đảm bảo 100% đơn vị, sở, ban ngành và các huyện thị, thành phố có cán bộ chuyên trách có đủ trình độ và năng lực về CNTT phục vụ tại các cơ quan nhà nước.
 
Kế hoạch cũng đề gia các giải pháp về tài chính, giải pháp triển khai, giải pháp tổ chức, giải pháp môi trường chính sách và giải pháp về nguồn nhân lực.
 
Việc tổ chức thực hiện có sự tham gia của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 

Thúy Hòa

Lượt truy cập: 1320

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)