Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

TIN TỨC

Ban hành Quy chế ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/09/2013 10:50 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 5/1/2013, UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quy chế này quy định về nội dung, điều kiện đảm bảo ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy chế được áp dụng cho ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 


Về cơ sở hạ tầng để đảm bảo ứng dụng CNTT, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần ứng dụng CNTT trong công việc đều phải được trang bị một bộ máy tính cá nhân để sử dụng. Cấu hình máy tính được lựa chọn phù hợp với tính chất, yêu cầu của phần mềm ứng dụng; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khai thác, sử dụng hạ tầng, dịch vụ CNTT quốc gia để đảm bảo tính liên thông, tích hợp trong ứng dụng CNTT; Trang thiết bị CNTT trong cơ quan phải được bảo quản, giám sát trong quá trình sử dụng, tránh bị mất mát hoặc sử dụng trái phép; Từng cơ quan, đơn vị phải lựa chọn các hình thức bảo mật đảm bảo an toàn thông tin cho máy chủ, máy trạm…

Trong hoạt động thường xuyên từng cơ quan, đơn vị phải thiết lập các kênh thông tin cho phép các cá nhân, tổ chức, góp ý, đánh giá về hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan mình; tổ chức thu thập và phân tích các ý kiến này làm cơ sở để cải tiến, nâng cao mức độ ứng dụng CNTT.

Thu Hương

Lượt truy cập: 957

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)