Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

TIN TỨC

Bắc Kạn tiếp nhận Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”

08/04/2013 10:03 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill&Melinda Gates Hoa Kỳ tài trợ ( gọi tắt là Dự án BMGF –VN) được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng (cấp tỉnh, huyện), 500 thư viện xã và 1.000 điểm bưu điện văn hoá xã trên địa bàn 40 tỉnh trong cả nước.

Dự án góp phần nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và Internet cho các thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hoá xã với tầm nhìn mới; tập trung hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về kinh tế - xã hội mà việc tiếp cận với công ghệ thông tin mang lại, từ đó cải thiện được cuộc sống cá nhân, đồng thời đóng góp được cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Dự án được thực hiện trong thời gian 5 năm, từ 2011 - 2016 và theo 3 bước: Bước 1 triển khai tại 12 tỉnh; bước 2 tại 16 tỉnh và bước 3 triển khai tại 12 tỉnh.

Bắc Kạn nằm trong danh sách 16 tỉnh thực hiện Dự án (thuộc bước 2). Tại Quyết định số 2485/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc bước II - giai đoạn II thuộc Dự án ““Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”, tỉnh Bắc Kạn có 36 điểm được thụ hưởng Dự án bao gồm: 01 thư viện tỉnh, 8 thư viện huyện, 09 thư viện xã và 18 bưu điện văn hoá xã.

Theo Dự án, tại các điểm này, thư viện tỉnh sẽ được cung cấp 40 máy tính (gồm 20 máy cho phòng phục vụ bạn đọc và 20 máy cho trung tâm đào tạo của thư viện tỉnh), 01 máy in  và các thiết bị phù trợ kèm theo.

Mỗi thư viện huyện sẽ được cấp 10 bộ máy tính, 01 máy in và các thiết bị phụ trợ. Mỗi thư viện xã/ điểm BĐVHX được cấp 05 bộ máy tính, 01 máy in và các thiết bị phụ trợ. Ngoài ra, tại các điểm này còn được hỗ trợ đào tạo, truyền thông vận động, đánh giá tác động thực hiện Dự án.

Để chuẩn bị tiếp nhận dự án, ngày 01 tháng 3 năm 2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Đức Lân đã ký Quyết định số 263/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các điểm thư viện công cộng của tỉnh tiếp nhận dự án, gồm 12 điểm chính thức là: Thư viện tỉnh Bắc Kạn; thư viện các huyện: Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới, Pác Nặm, Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì, thị xã Bắc Kạn; Tủ sách các xã: Khang Ninh (Ba Bể), Quân Bình (Bạch Thông); Lương Hạ (Na Rì), Rã Bản, Bình Trung (Chợ Đồn); Nông Hạ (Chợ Mới), Giáo Hiệu (Pác Nặm); Bằng Vân (Ngân Sơn). Tại cuộc họp của Thường trực UBND tỉnh với đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án (ngày 04 tháng 3 năm 2013), UBND tỉnh đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp nhận và triển khai Dự án đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Về kinh phí đối ứng: Đối với Thư viện tỉnh, do ngân sách tỉnh đảm bảo; thư viện huyện do ngân sách huyện đảm bảo; thư viện xã (tủ sách) do ngân sách xã đảm bảo (trường hợp ngân sách xã không đảm bảo được thì ngân sách huyện hỗ trợ).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, Sở Văn hoá Thể thao và  Du lịch đang tiến hành kiểm tra các điểm thư viện, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tiếp nhận, triển khai Dự án./.
 

Theo Cổng TTĐT Bắc Kạn

Lượt truy cập: 927

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)