Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

TIN TỨC

Lâm Đồng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng

31/01/2013 10:43 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Từ 1/1/2013, quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng đã có hiệu lực. Việc ban hành quyết định này có mục đích chính là đẩy mạnh việc sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ.


Theo Quy chế, dung lượng tối đa mỗi hộp thư điện tử là 2 Gigabyte, dung lượng tập tin đính kèm mỗi thư tối đa là 20 Megabyte. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm công bố công khai danh bạ thư điện tử công vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân cán bộ công chức viên chức trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức mình.

Theo quy trình cấp mới, thay đổi, thu hồi hộp thư điện tử công vụ thì các hộp thư điện tử không truy xuất trong thời gian 3 tháng kể từ lúc khai báo hoặc lần truy xuất sau cùng  mà không thông báo lý do sẽ bị Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thu hồi.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về quản lý, duy trì hoạt động của hệ thống thư điện tử công vụ. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị là người gương mẫu sử dụng hộp thư điện tử trong công tác điều hành, giải quyết công việc. Cá nhân được cấp hộp thư điện tử công vụ tối thiểu phải truy xuất 2 lần/ngày để tiếp nhận và xử lý thông tin đến, đi.

Hàng năm, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hộp thư điện tử và kết quả thực hiện quy chế gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
 

Thúy Hòa

Lượt truy cập: 1021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)