Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

TIN TỨC

Quảng Ngãi: Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và tăng cường nhận thức về ứng dụng và phát triển CNTT

28/01/2013 14:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Trong thời gian qua, công tác phát triển và ứng dụng CNTT đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, UBND các cấp và của các sở, ban ngành nên đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng trong cải cách hành chính, trong lãnh đạo, điều hành hoạt động các cấp, các ngành và doanh nghiệp. CNTT đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nền an ninh quốc phòng.

Cơ sở hạ tầng của Hệ thống mạng thông tin phát triển sâu, rộng, đến nay tất cả các phường, xã, thị trấn… đã hội đủ các yếu tố cơ bản để khai thác thông tin, tổ chức thông tin… qua hệ thống mạng băng thông rộng ở mọi nơi, mọi lúc; đây là yếu tố quan trọng để người dân có cơ hội thực hiện quyền được tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ công do Nhà nước cung ứng. Song song với việc phát triển cơ sở hạ tầng các ứng dụng của CNTT cũng đã được đầu tư, triển khai trong các cơ quan, doanh nghiệp; nhiều trang thông tin điện tử, dịch vụ hành chính công từng bước được xác lập để cung cấp thông tin và các dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp qua mạng Internet.

Tuy nhiên, so với mặt bằng phát triển chung trong cả nước, công tác ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT và vẫn cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ theo các kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về CNTT và nắm bắt tình hình triển khai công tác này tại các địa phương, Ông Trần Thanh Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi nhận định: “Để giúp các địa phương có định hướng tốt trong công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2013-2015, cần thiết phải trực tiếp tổ chức Hội nghị triển khai công tác này tại các địa phương, đây sẽ là một hoạt động có tính kịp thời, hiệu quả trong giai đoạn phát triển hiện nay, đồng thời cũng là sự khẳng định tầm quan trọng cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương đối với công tác này và sẽ có đóng góp tích cực, quan trọng trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn.”

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các địa phương tổ chức các Hội nghị triển khai công tác ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2013-2015, đến nay đã triển khai công tác này tại 9/14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế triển khai, cho thấy việc tổ chức Hội nghị này đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả trong công tác ứng dụng và phát triển CNTT tại các địa phương như sau:

Một là, tiếp tục triển khai sâu rộng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 và Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 17/3/2011; và quán triệt các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hai là, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn hiện nay và vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp. Thông qua các nội dung, chỉ đạo khẳng định tầm quan trọng của phát triển CNTT trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sự quan tâm, thể hiện vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp được thể hiện thông qua việc trực tiếp tham gia và triển khai công tác này của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; sự tham gia của đại diện thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và các cán bộ đầu ngành, chủ chốt của các cơ quan chuyên môn và cấp xã của địa phương tại Hội nghị.

Ba là, tiếp tục tăng cường bồi dưỡng và nhận thức một cách đầy đủ nhất kiến thức về CNTT cho lực lượng cán bộ chủ chốt, lãnh đạo ở các cơ quan chuyên môn và cấp xã tại địa phương. Nội dung triển khai tại Hội nghị đã giúp các đơn vị xác định được định hướng phát triển và nhu cầu ứng dụng CNTT tại cơ quan mình phù hợp định hướng chung và thực trạng phát triển, quản lý nhà nước của đơn vị.

Bốn là, thông qua Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham gia đối với những tồn tại, khó khăn và vướng mắc trong việc triển khai công tác ứng dụng và phát triển CNTT tại địa phương để trên cơ sở đó Sở Thông tin và Truyền thông có định hướng cũng như tham mưu UBND tỉnh những cơ chế, chính sách phù hợp và tạo hành lang pháp lý một cách đầy đủ, kịp thời hơn. Tại Hội nghị, lãnh đạo địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể và kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác ứng dụng và phát triển CNTT, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch thực hiện và bố trí kinh phí đầu tư để phát triển công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Phát triển CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của tỉnh, tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Thủ trưởng các địa phương phải là người chịu trách nhiệm chính đối với kết quả thực hiện công tác ứng dụng và phát triển CNTT; cần phải thể hiện sự gương mẫu, tiên phong trong công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành tại đơn vị. Ngoài ra, cần lưu ý việc phát triển CNTT phải triển khai một cách đồng bộ, thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông”.

Từ những kết quả đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên hằng năm theo hướng tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu và cần thiết để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tại địa phương.

 

Huy Hoàng

Sở TT&TT Quảng Ngãi

Lượt truy cập: 1438

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)