Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

TIN TỨC

UBND tỉnh Hà Giang đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

08/11/2012 13:46 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 24/10/2012, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở (PMNM) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Sở TT&TT, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT là đơn vị tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh các chính sách, giải pháp đẩy mạnh việc ứng dụng PNNM, lộ trình chuyển đổi từ ứng dụng phần mềm nguồn đóng sang ứng dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Tham mưu cho Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sử dụng PMNM; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số, thúc đẩy phát triển và ứng dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Phối hợp các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về bản quyền phần mềm và sở hữu trí tuệ…

Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp cài đặt, sử dụng PMNM trong ứng dụng văn phòng (gồm: OpenOffice; Unikey; Mozilla fireFox…) tới 100% máy tính trong đơn vị; Áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong việc đăng tải, trao đổi, lưu trữ thông tin số của các cơ quan nhà nước theo quy định; Ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm PMNM, đặc biệt là các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước khai thác, cung cấp có chức năng, tính năng, chất lượng tương đương phần mềm thương mại, đáp ứng yêu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức nhà nước; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân về việc ứng dụng PMNM.

Thu Hương

Lượt truy cập: 919

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)