Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

ỨNG DỤNG CNTT

Số lượng các dịch vụ công năm 2009

24/05/2011 14:57 CH Xem cỡ chữ

 

 
Mức độ 1
Mức độ 2
Mức độ 3
Số lượng các dịch vụ công trực tuyến
15.465
36.047
263
- Địa phương
14.771
34.764
254
- Bộ, ngành
694
1.283
09

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 2167

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)