Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/05/2020

PHỔ CẬP THÔNG TIN

Số liệu thuê bao điện thoại cố định

24/05/2011 14:03 CH Xem cỡ chữ

 

 
2006
2007
2008
2009
Số thuê bao điện thoại cố định
8.567.520
11.165.617
14.767.629
17.427.365
Số thuê bao điện thoại cố định / 100 dân (tỷ lệ % thuê bao)
10,16
13,11
17,13
20,12
Số hộ gia đình có thuê bao điện thoại cố định / 100 hộ gia đình
28,5
51,4
61,35
45,8

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 526

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)