Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 05/06/2023

HẠ TẦNG VIỄN THÔNG BĂNG RỘNG

Một vài số liệu tóm tắt về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam

08/06/2011 08:40 SA Xem cỡ chữ

I. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

   1. Hạ tầng kỹ thuật:

TT
Chỉ tiêu
Giá trị
2007
2008
2009
2010
1
Tỷ lệ trung bình máy tính/CCVC
0.69
0.69
0.79
0.86
2
Tỷ lệ trung bình MT kết nối Internet bằng băng thông rộng
58.8%
55.2%
80.0%
87.3%
3
Tỷ lệ trung bình băng thông kết nối Internet/CCVC, kbps
8.5
14.6
51.3
32.7

 

   2. Hạ tầng nhân lực:

TT
Chỉ tiêu
Giá trị
2007
2008
2009
2010
1
Tỷ lệ trung bình cán bộ chuyên trách CNTT
3.6%
3.0%
3.3%
3.7%
2
Tỷ lệ trung bình cán bộ chuyên trách CNTT trình độ từ CĐ trở lên
 
 
88.49%
79.1%
3
Tỷ lệ trung bình CCVC biết sử dụng máy tính trong công việc
89.5%
87.5%
91.6%
90.1%

Lượt truy cập: 2115

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)