Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

ĐÀO TẠO CNTT

Tỷ lệ số người học Đại học, Cao đẳng trên Tổng số người trong độ tuổi học Đại học, Cao đẳng

09/05/2011 10:02 SA Xem cỡ chữ

 

Năm Tỷ lệ %
2006 21,54
2007  21,09
2008 23,64
 2009  20,22

(năm 2007 không bao gồm số sinh viên học văn bằng 2, từ xa, hoàn chỉnh kiến thức và liên thông)

 Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 1902

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)