Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

ĐÀO TẠO CNTT

Tỷ lệ số người trên 15 tuổi biết đọc, viết

09/05/2011 09:29 SA Xem cỡ chữ

 

Năm Tỷ lệ (%)
2006 93,5
2007 93,7
2008 93,4
2009 93,4

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010 

Lượt truy cập: 1752

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)