Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/07/2020

CÔNG NGHIỆP CNTT

Mức lương bình quân ngành công nghiệp CNTT (USD/người/năm)

23/05/2011 10:06 SA Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Công nghiệp phần cứng
1.440 
1.809
Công nghiệp phần mềm
3.600
4.250
Công nghiệp nội dung số
2.820
3.505

 

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 552

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)