Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13/08/2020

CÔNG NGHIỆP CNTT

Doanh thu bình quân/ 1 lao động ngành công nghiệp CNTT (USD/người/năm)

23/05/2011 10:05 SA Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Công nghiệp phần cứng
37.200
38.145
Công nghiệp phần mềm
12.000 
13.281
Công nghiệp nội dung số
13.300
16.829

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 414

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)