Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 04/08/2020

CÔNG NGHIỆP CNTT

Doanh thu ngành công nghiệp CNTT (Triệu USD)

23/05/2011 10:01 SA Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Tốc độ tăng trưởng năm 2009 (%)
Tổng doanh thu
5.220
6.167
18,14
Công nghiệp phần cứng
4.100
4.627
12,85
Công nghiệp phần mềm
680
850
25,00
Công nghiệp nội dung số
440
690
56,81

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010 

 

Lượt truy cập: 377

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)