Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 04/08/2020

ĐƯA VIỆT NAM SỚM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CNTT&TT

UBND Tỉnh Bạc Liêu phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2015

06/12/2011 09:15 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 18/08/2011, UBND Tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2015.

Theo đó mục tiêu tổng quát của Tỉnh trong giai đoạn tới là: Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm tăng tính linh động, hiệu quả và giảm chi phí, rút ngắn thời gian, thu hẹp khoảng cách và tăng tính minh bạch đối với các hoạt động thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, tạo một bước “đột phá” trong các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị sở, ngành, huyện thành phố với sự hỗ trợ hiệu quả của các phần mềm hoạt động trên Internet, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; Phát huy các công cụ và ứng dụng CNTT trên Internet để giới thiệu về lợi thế, tiềm năng, chính sách ưu đãi, thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh.

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015: Hơn 70% cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; 70% các văn bản chính thức của các cơ quan quản lý Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 90% cán bộ công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; Xây dựng hoàn thiện hệ thống phục vụ hội nghị giao ban trực tuyến từ tỉnh xuống các huyện, thành phố. Đảm bảo các điều kiện, kỹ thuật cho 90% các cuộc họp của lãnh đạo UBND tỉnh với các Sở, Ngành trong tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố có thể thực hiện qua môi trường mạng. Đảm bảo kho dữ liệu điện tử của tỉnh cung cấp đầy đủ, thường xuyên và kịp thời; Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên hệ thống mạng nội bộ của các cơ quan quản lý Nhà nước và Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Đối với việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong giai đoạn tới Tỉnh sẽ triển khai hệ thống một cửa điện tử cho tất cả các Sở, Ngành, Huyện, Thành phố trong Tỉnh. Hoàn thiện môi trường làm việc, điện tử giải quyết hồ sơ đều thực hiện trên máy tính; 100% các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện, Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh tham gia Cổng thông tin điện tử; cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 của Luật CNTT. Xây dựng Cổng Thông tin điện tử trở thành phương tiện chính thống giới thiệu về lợi thế, tiềm năng, chính sách ưu đãi, thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh; đồng thời cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 60% các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp, tiến tới xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 trên hệ thống này. Trước mắt hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động của 08 dịch vụ hành chính công mức độ 3 chủ yếu sau: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp chứng nhận đầu tư; cấp giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng; giải quyết khiếu nại tố cáo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở.
 

Việt Thắng

Lượt truy cập: 332

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)