Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 04/08/2020

ĐƯA VIỆT NAM SỚM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CNTT&TT

UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012

06/12/2011 09:12 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định số 3344/KH-UBND ngày 08/08/2011 về việc phê duyệt kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012.

Theo đó, mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2012 sẽ tập trung vào một số nội dung sau: 100% các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng của tỉnh và mạng Internet. Xây hoàn chỉnh hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh phục vụ bảo mật thư điện tử từ 2012, tiến đến bảo mật và ký số văn bản từ 2015; 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cấp địa chỉ thư điện tử của tỉnh. Đối với ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có trang thông tin điện tử tích hợp trên trang thông tin điện tử của tỉnh để cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu về cơ quan, đơn vị theo điều 28 của Luật Công nghệ Thông tin; 100% các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2.

Việt Thắng

Lượt truy cập: 339

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)