Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17/01/2021

TIN TỨC

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ

16/08/2019 15:25 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30 quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 
 

Theo đó, để xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, tổ chức, cá nhân cần lập 1 bộ hồ sơ theo quy định của Điều 2 Quyết định này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về UBND tỉnh, thành phố nơi có dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN hoặc về bộ chủ quản dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (trong trường hợp có bộ chủ quản).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi.
 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do. Cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian trả lời trong trường hợp phải thẩm tra hồ sơ theo quy định.
 
Để xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ, tổ chức, cá nhân lập 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 2 Quyết định này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ KH&CN.
 
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ KH&CN xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi.
20190816-pg12.jpg
 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ KH&CN có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do. Bộ KH&CN có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian trả lời trong trường hợp phải thẩm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này.
Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 15/9/2018.

theo ictnews.vn

Lượt truy cập: 153

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)