Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 02/04/2023

TIN TỨC

An Giang: Phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua bưu điện

01/08/2017 09:27 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu sau năm 2017 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mục các thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Theo Sở TT&TT An Giang, ngày 25/7/2017, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, mục tiêu kế hoạch trong năm 2017 triển khai các dịch vụ công trực tuyến được ban hành kèm theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ. Sau năm 2017 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mục các thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Tất cả các Sở, Ngành (có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và các huyện, thị xã, thành phố tham gia ký kết và triển khai đạt kết quả cao Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Để đạt được mục tiêu nêu trên, kế hoạch đã đề ra 2 nhiệm vụ và 2 giải pháp cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở ngành, UBND huyện thị thành phố có liên quan thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo nhằm mục đích triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
Trước đó, vào ngày 17/7/2017, Sở TT&TT An Giang đã ban hành Công văn tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI). Trước đó, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI. Ngày 6/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Tổng Công ty bưu điện Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.
 
Qua đó, Sở TT&TT đề nghị các Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI rộng rãi trong quần chúng nhân dân, địa bàn khu dân cư trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng dịch vụ.
 
Bưu điện tỉnh là đơn vị thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống Bưu điện. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI là khi người dân thực hiện các TTHC tại các điểm phục vụ của Bưu điện trên toàn tỉnh, thay cho trước đây khi thực hiện các TTHC người dân phải đến các cơ quan Nhà nước.

Đình Anh

Lượt truy cập: 972

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)