Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 13/11/2019

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Trình Chính phủ Nghị định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong tháng 8

Trình Chính phủ Nghị định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong tháng 8

(18/08/2019)

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các thủ tục và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định về thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN để trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 8.

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ

(16/08/2019)

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30 quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 
 
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

(16/08/2019)

Thông tư 67 hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công được Bộ Tài chính ban hành ngày 6/8/2018.

Sẽ xây dựng chính sách đặc thù và ưu tiên phát triển công nghệ AI

Sẽ xây dựng chính sách đặc thù và ưu tiên phát triển công nghệ AI

(16/08/2019)

Khẳng định Trí tuệ nhân tạo (AI) là ngành công nghiệp mũi nhọn, người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, AI sẽ là 1 trong những ngành được ưu tiên và có các chính sách đặc thù để phát triển