Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

(30/11/2011)
Sáng ngày 12/08/2011, Cục Ứng dụng CNTT- Bộ TT&TT đã tổ chức buổi làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.
 
Hoàn chỉnh Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2011

Hoàn chỉnh Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2011

(30/11/2011)
Sáng ngày 28/6/2011, tại Hà Nội, Vụ Công nghệ thông tin đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và xin ý kiến các đơn vị hữu quan về phiên bản cuối cùng của Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2011.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-2015

(30/11/2011)
Ngày 03/08/2011, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 968/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2011-2015.
 
Soạn thảo Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet

Soạn thảo Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet

(30/11/2011)
Chiều ngày 7/6/2011, tại Hà Nội, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và xin ý kiến các đơn vị hữu quan về nội dung dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet.