Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/01/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Hội Nông dân Việt Nam phát triển ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội

(05/12/2011)
 
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cấp hội Hội Nông dân Việt Nam.
Triển khai mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

Triển khai mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

(05/12/2011)
Ngày 17/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức "Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở cho các tỉnh được chọn làm thí điểm năm 2011."
Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2011

Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2011

(05/12/2011)
Chiều 11/01/2011, tại Hà Nội, Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị “Triển khai chương trình công tác năm 2011.

Vẫn “tắc” chuyện “xử lý tiếng Việt” trong môi trường CNTT

(02/12/2011)
Đề án “Sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 9/2010 đã ghi nhận tầm quan trọng của việc “xử lý tiếng Việt”, song đến giờ vẫn chưa có được những động thái cần thiết để cụ thể hóa công việc này.