Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/05/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Khai mạc Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2012

Khai mạc Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2012

(23/11/2012)
Sáng ngày 23/11/2012, tại Hà Nội,  Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã khai mạc sự kiện Ngày an toàn Thông tin Việt Nam 2012 dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT. Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay sẽ bao gồm một chuỗi các hoạt động về an toàn thông tin diễn ra trong phạm vi cả nước, trong đó nổi bật nhất là Hội thảo – Triển lãm quốc tế về An toàn thông tin với chủ đề “Chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền số quốc gia”.

Ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông, CNTT và điện tử Ninh thuận đến năm 2020

(20/11/2012)
Ngày 29/10/2012, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông, CNTT và điện tử Ninh thuận đến năm 2020.

UBND tỉnh Hà Giang đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

(08/11/2012)
Ngày 24/10/2012, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở (PMNM) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Đánh giá các chương trình công nghiệp CNTT đến năm 2012 và định hướng đến năm 2020

Đánh giá các chương trình công nghiệp CNTT đến năm 2012 và định hướng đến năm 2020

(07/11/2012)
Nhằm xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp CNTT đến năm 2020, sáng ngày 07/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình trong giai đoạn đến năm 2012, và định hướng đến năm 2020. Tới dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KHCN, các Hiệp hội CNTT, các doanh nghiệp CNTT và các diễn giả.