Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Krông Nô – Nỗ lực nâng chất các tiêu chí, nâng tầm nông thôn mới

16/11/2023 22:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Đó là một trong nhiều mục tiêu quan trọng được huyện Krông Nô (Đắk Nông) đặt ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) Giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 318/QĐ-TTg, ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ đăc biệt là 6 tháng cuối năm 2022.


a37_1.jpg

 Xây dựng NTM từ xuất phát điểm thấp

Là một địa bàn thuần nông của tỉnh Đắk Nông, huyện Krông Nô bước vào vạch xuất phát trên con đường xây dựng nông thôn mới với vô vàn khó khăn, thử thách. Năm 2011 – năm đầu tiên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, toàn huyện chỉ đạt 7 tiêu chí, trung bình mỗi xã chỉ đạt 0,64 tiêu chí về nông thôn mới.

Không những thế, cả huyện Krông Nô có tới 6/11 xã bước vào xây dựng nông thôn mới "trắng tiêu chí" tức là không đạt bất kỳ một tiêu chí nào. Thời điểm đó, huyện Krông Nô cũng có tỷ lệ hộ nghèo khá cao trên 23,4%, trong khi thu nhập bình quân của người dân thì quá thấp chỉ đạt 18,8 triệu đồng/ người/ năm. Không những thế, cơ sở hạ tầng của huyện chậm phát triển, nhất là hạ tầng giao thông và thuỷ lợi không đồng bộ và còn nhiều thiếu thốn…

Xác định được những thách thức, Huyện uỷ Krông Nô đã ban hành nghị quyết số 03-NQ/HU về xây dựng NTM; dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ và chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân huyện Krông Nô đã từng bước hình thành diện mạo NTM trên địa bàn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được thay đổi và không ngừng được nâng cao.

Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Krông Nô đã huy động người dân phát huy nội lực vừa tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, vừa hưởng lợi thành quả. Kết thúc giai đoạn 2010-2020 toàn huyện có 3/11 xã về đích NTM, bình quân mỗi xã đạt 16,09 tiêu chí trên 01 xã; hàng trăm công trình hạ tầng kinh tế và phúc lợi được xây dựng, bình quân thu nhập đầu người xấp xỉ 50 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,2%...

Từng bước nâng chất các tiêu chí

Tuy nhiên, không "ngủ quên" trên những gì đã đạt được, huyện Krông Nô vẫn đặt ra nhiều mục tiêu mới cần phải đạt được trong Giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trong năm 2022, huyện phấn đấu đạt thêm 21 tiêu chí và các tiêu chí cần thực hiện bao gồm: Trường học; Nhà ở dân cư; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Văn hóa; Môi trường và ATTP; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh...

Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng 19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022; chỉ đạo các xã triên khai xây dựng Kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, đồng thời xây dựng Kế hoach chi tiết triển khai các tiêu chí còn lại theo phương trâm dễ làm trước, khó làm sau, tiêu chí cần ít nguồn lực triên khai trước để bảo đảm hàng năm mỗi xã đạt từ 1 đến 2 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới. Các xã đã về đích NTM tiếp tục xây dựng Kế hoạch về NTM nâng cao, xây dựng vườn mẫu rẫy mẫu để làm tiền đề cho xây dựng NTM kiểu mẫu và phấn đấu đến năm 2026 huyện đạt huyện NTM.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung khai thác các nguồn lực (kể cả nội lực và ngoại lực) để, cùng sự đoàn kết đồng thuận từ nhân dân; chỉ đạo và đầu tư để hộ trợ các địa phương này khắc phục khó khăn, ngoài ra, sẽ kêt gọi, vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, đoàn thể… chung tay hỗ trợ địa phương xóa nhà tạm, nhà dột cho hộ nghèo.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 419

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)