Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Quảng Nam: Đến cuối năm 2025 có ít nhất 155 xã và thêm 6 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM

31/10/2023 21:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 155 xã/194 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 80%, có ít nhất 64 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 40% và ít nhất 16 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu...


f85.jpg 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp với 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát động phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2021 - 2025.

Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến cuối năm 2021 Quảng Nam có 118 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 60,08%; 4 địa phương đạt chuẩn huyện NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Phú Ninh, huyện Duy Xuyên, thành phố Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn; 10 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu và 195 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Đến cuối năm 2015, tỉnh Quảng Nam phấn đấu bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh là hơn 17,5 tiêu chí/xã. Trong đó, khu vực miền núi cao đạt 15,5 tiêu chí/xã, khu vực miền núi thấp đạt 18,5 tiêu chí/xã, khu vực đồng bằng đạt 19 tiêu chí/xã. Năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 155 xã/194 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 80%, có ít nhất 64 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 40% và ít nhất 16 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, đối với huyện, thành phố đạt chuẩn huyện NTM, trong giai đoạn 2023 - 2024, huyện Núi Thành và Tiên Phước phấn đấu đạt chuẩn và hoàn thành huyện NTM và thành phố Hội An; đối với huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2024 - 2025.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, theo nguyên tắc "NTM là nền tảng, cơ cấu lại nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể".

"Để đạt được mục tiêu đề ra trong việc xây dựng NTM, thời gian tới các ngàng chức năng và chính quyền các cấp cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để tiếp tục xây dựng NTM toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn đạt cao hơn so với giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, cần lấy việc xây dựng NTM gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, phát triển hài hòa kinh tế - xã hội và môi trường và nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó quan tâm hoàn thiện và cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu của các xã khó khăn, đặc thù, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng cấp thôn, bản…", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 501

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)