Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Đầu tư thêm 6.700 tỷ đồng, TT-Huế phấn đấu đến 2025 có ít nhất 82 xã đạt chuẩn NTM

31/10/2023 19:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Tổng nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh Thừa Thiên Huế là 6.676 tỷ đồng.


f53.jpg 

Ngày 5/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tổng nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở tỉnh Thừa Thiên Huế là 6.676 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách 1.075 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 1.803,886 tỷ đồng, vốn tín dụng 3.468 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã 113 tỷ đồng và vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 306 tỷ đồng.

Với sự đầu tư như trên, Thừa Thiên Huế phấn đấu có ít nhất 82 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 87,2%) đến năm 2025. Trong đó, số xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 34 xã (đạt tỷ lệ 40,2%), số đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 9 xã (đạt tỷ lệ 11%).

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế có thêm ít nhất 23 xã đạt chuẩn NTM trong số 25 xã phấn đấu, có thêm ít nhất 34 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong số 41 xã phấn đấu, có ít nhất 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong số 15 xã phấn đấu.

Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu có thêm ít nhất 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong số 5 đơn vị phấn đấu, đưa tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM của tỉnh thành 5 đơn vị (đạt tỷ lệ 55%); số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao là 1 huyện (huyện Quảng Điền).

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu toàn tỉnh không còn xã dưới 15 tiêu chí NTM đến cuối năm 2025; phấn đấu có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM…

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 400

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)