Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

TP.HCM phát triển sâu rộng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

31/10/2023 01:46 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 3165 về tổ chức phong trào thi đua “Cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM”, giai đoạn 2021 – 2025.


f32.jpg 

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh cho biết, đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM".

Quận - huyện chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã làm việc và đề xuất Q.Bình Thạnh nội dung hỗ trợ cho 2 xã Hưng Long và Lê Minh Xuân xây dựng 1 căn nhà và bê-tông 1 tuyến hẻm với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Huyện Bình Chánh còn đề xuất Đảng ủy khối cơ sở của Bộ Công Thương tại TP.HCM hỗ trợ cho xã Vĩnh Lộc A xây dựng 1 căn nhà và bê-tông hóa 1 tuyến hẻm với tổng kinh phí là 394 triệu đồng.

Văn Phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng kinh phí đã thỏa thuận ký kết hỗ trợ của 48 đơn vị chung sức xây dựng nông thôn mới với 5 huyện của TP là 81,215 tỷ đồng.

Số tiền này để thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội, sản xuất, hoạt động văn hóa, hỗ trợ vật tư làm đường giao thông đối với các tuyến đường có quy mô nhỏ hơn 500m.

Lũy tiến kết quả thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới từ khi bắt đầu chương trình đến cuối năm 2020 hơn 459,875 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ khi thực hiện phong trào chung sức chương trình xây dựng nông thôn mới với 5 huyện đến nay đã huy động được 33.484 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc làm đường với diện tích 3.169.978m2 đất, ước tính gần 2.320 tỷ đồng.

Huy động cộng đồng chung sức xây dừng 2.290 tuyến hẻm, tổng chiều dài 339km với tổng kinh phí hơn 900 tỷ đồng.

Triển khai sâu rộng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo Kế hoạch 3165, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới sẽ được triển khai sâu rộng từ cấp TP đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

Mục đích của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch 3165 là phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 20% số huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao và TP được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới vào năm 2025.

Dự kiến đến năm 2025, TP.HCM sẽ tổng kết phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, khen thưởng và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong phong trào.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến thường xuyên liên tục, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đau chung của TP.HCM.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 584

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)