Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Bí thư Quảng Nam: Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài

27/10/2023 02:00 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh, năm 2022 việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương…


 d41.jpg

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm. 

Kỳ họp các đại biểu sẽ thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề như, công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới; quản lý đầu tư lưới điện nông thôn; quản lý nhà nước về thương mại, xăng dầu; lao động, việc làm, đào tạo nghề; hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề khác có liên quan.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2022, dù trước bối cảnh bị ảnh hưởng từ các biến động của tình hình khu vực và thế giới, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đã thực hiện ước đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến tăng 11,2%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao, ước thực hiện là 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng.

"Những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực mà chúng ta đạt được trong năm vừa qua, đã tạo thêm tiền đề thuận lợi, thời cơ để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, chúng ta nhìn nhận rằng, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều thách thức.

Trong đó, đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào miền núi; công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn nhiều khó khăn, hạn chế; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương…", Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Ông Phan Việt Cường nhấn mạnh thêm, như thường lệ, kỳ họp cuối năm có khối lượng công việc rất lớn. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 70 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm (2023-2025)...

"Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề như, công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới; quản lý đầu tư lưới điện nông thôn; quản lý nhà nước về thương mại, xăng dầu; lao động, việc làm, đào tạo nghề; hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề khác có liên quan.

Đồng thời, nghe lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu, dư luận quan tâm và trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ chín…", ông Cường cho biết.

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 436

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)